Aveny Eiendom

Åge Øren er utdannet som Bygningsingeniør.

Et kort resyme av arbeidserfaringen:

 • Teknisk sjef Lørenskog Boligbyggelag, ansvar for bygging av ca. 2.000 leiligheter, blokk/rekkehus/terrassehus.1973-79.
 • Først overingeniør og deretter adm.dir. i Bobygg AS: Bygging på totalentreprise næringsbygg. På Skytta Industriområde i Nittedal(Gjelleråsen) bygget firma ca. 50.000 m2 på totalentreprise. 1979-85.
 • Adm.dir. i Bodd Eiendom AS, senere kjøpt av Bergen Bank og omdøpt til Bergen Bank Eiendom. 1985.
 • Adm.dir. i DnB Eiendom AS i ca. ett år etter fusjonen mellom DnC og BB. 1986-90.

Aage ansvaret Stranden Aker Brygge 01x850Stranden - Aker Brygge

Det største utviklingsprosjektet i BB Eiendom tiden var Stranden ytterst på Aker Brygge.(Lofoten Restaurant/Rorbua Pub/Anders Wilhelmsen`s hovedkontor samt leiligheter).

 

 

 

 

 

 

 

 • Jobbet som eiendomsutvikler dels alene, dels sammen med andre, samt sittet i mange styrer/styreformann i eiendomsselskaper.
 • Kjøp, utvikling og salg av mange nærings- og leilighets gårder i Oslo, til sammen ca.500/550 leiligheter og ca. 50.000 m2 kontor/industri.
 • Skrev opsjon på kjøp av Nordby forretningssenter i Strømstad Kommune. Straks det ble klart at Sverige stemte ja til EU og Norge nei, kjøpte Øren Nordby. I forbindelse med utvikling og utbygging av Nordby ble det tatt med flere investorer. Senere solgt til Coop Norge og Coop Sverige 50/50.
 • Kjøpte seg opp som største eier i NEAS, den gang Norges største eiendomsforvalter. Arbeidene Styreformann inntil salg av selskapet til Reiten Invest. Etter salget overtok Didrik Schnitler som styreformann.
 • Medeier og styremedlem for Kragerø Golf og Spa. Ved ferdigstillelsen var hotellet gjeldfritt som er resultat av god fortjeneste på salg av leilighetene. En kollega og Øren solgte seg ut til hovedaksjonær, som senere belånte hotellet i forbindelse med tilsvarende bebyggelse i Trysil og Norefjell.
 • 50% eier av den såkalte DnC tomta på Nesøya, ca. 250 mål, sammen med en kollega. Utviklet plan for utbygging av eneboliger, rekkehus og blokk leiligheter. Prosjektet ble solgt til en ekstern investor kort tid etter at byggingen av de første eneboligene var igangsatt.
 • Det siste store utviklingsprosjektet var Spirea Park som til slutt ble godkjent med 22.500 m2 bra (ca. 300 leiligheter) beliggende på Økern. Spirea Park ble solgt til ØIE/JM som ferdig utviklingsprosjekt med Yngve Derlick som arkitekt, og iflg. opplysninger er både salg av leiligheter og selve bygge prosessen i god rute.

Spirea park har en spesiell for historie:

Et singel purpose selskap (Økernvn.94 AS) eiet med 75% av en av Ørens selskaper, kjøpte det gamle Riis Gartneri på Hasle/Økern for utvikling av et bygg til en stor kontorbruker. Mange prosjekter ble tegnet ut bl.a. for Rikstrygdeverket og KRIPOS, men det var til slutt Bravida som tegnet 10 års leieavtale for alle 18.000 m2, totalt ca.700 kontor arbeidsplasser, i tillegg til kantine, verksted og garasje.

Bravida var en fusjon mellom BPA Norge og Telenor Montasje. BPA hadde to år tidligere flyttet inn i et nytt bygg på Alcatel området med 10 års leie kontrakt. Ø94 AS måtte overta ansvaret for de resterende 8 års leie.

Når Electrolux bygget ble til salgs, kjøpte Ø94 AS dette bygget og det ble forhandlet fram en avtale at Electrolux i sin helhet skulle flytte sitt hovedkontor til BPA bygget på Alcatel, og inngå leieavtale direkte med gårdeier. En var kvitt ansvaret for BPA bygget.

Når en først hadde kjøpt Electrolux bygget var det naturlig å kjøpe det gamle AktieTrykkeri bygget ved siden av Electrolux.

Det er disse to eiendommene som til slutt, etter 9 års kamp mot byråkratiet og 8 forskjellige saksbehandlere på PBE, ble godkjent for bygging av ca. 300 leiligheter.

Det må nevnes at arkitekt Yngve Derlick og hans kontor har tegnet ca. 75/80 % av alle byggene de siste 25/30 år.

Spesielt må nevnes arkitektens utrolige innsats hvor det store kontor bygget til Verdipapirsentralen ble tegnet på 3-4 døgn, og vi vant konkurransen. Bygget ble oppført i egen regi (BBE) med NCC som entreprenør, og senere solgt til Gjensidige.

Kontakt oss

Åge Øren,
Aveny Eiendom AS,
Gyldenløvsgate 43, 0260 Oslo

 • Mobil:     + 47 900 8 77 66

 

Følg oss på sosiale nett

Vi er på sosiale nett. Følg oss og vær tilknyttet.