Åge Øren - bakgrunn

Åge Øren er utdannet som Bygningsingeniør.

Et kort resyme av arbeidserfaringen:

Aage ansvaret Stranden Aker Brygge 01x850Stranden - Aker Brygge

Det største utviklingsprosjektet i BB Eiendom tiden var Stranden ytterst på Aker Brygge.(Lofoten Restaurant/Rorbua Pub/Anders Wilhelmsen`s hovedkontor samt leiligheter).

 

 

 

 

 

 

 

Spirea park har en spesiell for historie:

Et singel purpose selskap (Økernvn.94 AS) eiet med 75% av en av Ørens selskaper, kjøpte det gamle Riis Gartneri på Hasle/Økern for utvikling av et bygg til en stor kontorbruker. Mange prosjekter ble tegnet ut bl.a. for Rikstrygdeverket og KRIPOS, men det var til slutt Bravida som tegnet 10 års leieavtale for alle 18.000 m2, totalt ca.700 kontor arbeidsplasser, i tillegg til kantine, verksted og garasje.

Bravida var en fusjon mellom BPA Norge og Telenor Montasje. BPA hadde to år tidligere flyttet inn i et nytt bygg på Alcatel området med 10 års leie kontrakt. Ø94 AS måtte overta ansvaret for de resterende 8 års leie.

Når Electrolux bygget ble til salgs, kjøpte Ø94 AS dette bygget og det ble forhandlet fram en avtale at Electrolux i sin helhet skulle flytte sitt hovedkontor til BPA bygget på Alcatel, og inngå leieavtale direkte med gårdeier. En var kvitt ansvaret for BPA bygget.

Når en først hadde kjøpt Electrolux bygget var det naturlig å kjøpe det gamle AktieTrykkeri bygget ved siden av Electrolux.

Det er disse to eiendommene som til slutt, etter 9 års kamp mot byråkratiet og 8 forskjellige saksbehandlere på PBE, ble godkjent for bygging av ca. 300 leiligheter.

Det må nevnes at arkitekt Yngve Derlick og hans kontor har tegnet ca. 75/80 % av alle byggene de siste 25/30 år.

Spesielt må nevnes arkitektens utrolige innsats hvor det store kontor bygget til Verdipapirsentralen ble tegnet på 3-4 døgn, og vi vant konkurransen. Bygget ble oppført i egen regi (BBE) med NCC som entreprenør, og senere solgt til Gjensidige.